Skip to main content

Research network on the metabolome of cyanobacteria (CyanoMeta)

 • Назив пројекта: Research network on the metabolome of cyanobacteria (CyanoMeta)
 • Ознака пројекта: 22320076
 • Институције учеснице у пројекту: Јагелонски универзитет, Факултет за биохемију, биофизику и биотехнологију (Пољска); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија); Универзитет Павол Јозеф Шафарик у Кошицама, Природно-математички факултет, Катедра за ботанику (Словачка); Мађарски универзитет за пољопривреду и природне науке, Институт за аквакултуру и безбедност животне средине, Одсек за аквакултуру (Мађарска); Масарик универзитет, Природно-математички факултет, RECETOX (Чешка Република)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Нада Токоди (Департман за биологију и екологију)
 • Врста пројекта: Грант Вишеградског фонда (Visegrad+ Grants)
 • Период реализације пројекта: октобар 2023. – април 2025.
 • Интернет адреса пројекта: https://cyanometa.project.uj.edu.pl

Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)

 • Назив пројекта: Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)
 • Ознака пројекта: 22210176
 • Институције учеснице у пројекту: Јагелонски универзитет (Пољска); Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Србија; Универзитет Матеј Бел (Словачка); CEEweb за биодиверзитет (Мађарска); Мендел универзитет у Брну (Чешка Република)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
 • Врста пројекта: Грант Вишеградског фонда (Visegrad+ Grants)
 • Период реализације пројекта: јун 2022. – децембар 2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.ceeweb.org/vimoma

Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)

 • Назив пројекта: Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)
 • Ознака пројекта: PN:4-062
 • Институције учеснице у пројекту: НВО Стена Stenae Демир Капија, Р. Северна Македонија; Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Србија; Парк природе Пива, Црна Гора; ЦСО Центар за птице, Албанија; Општина Демир Капија, Р. Северна Македонија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
 • Врста пројекта: Фонд за Западни Балкан (WBF)
 • Период реализације пројекта: април 2022. – фебруар 2023.

Процена ресурса подземних вода и интеракција површинских и подземних вода у контексту прилагођавања климатским променама

 • Назив пројекта: Процена ресурса подземних вода и интеракција површинских и подземних вода у контексту прилагођавања климатским променама
 • Ознака пројекта: RER2018018/RER7013
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и партнерске институције из Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Наташа Тодоровић
 • Врста пројекта: пројекат Међународне агенције за атомску енергију (IAEA TC Project RER7013)
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака

 • Назив пројекта: Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака
 • Ознака пројекта: MNE-MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17.
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. Београд, Project Advisory Group d.o.o. Подгорица
 • Статус у пројекту: равноправни партнер
 • Руководилац пројекта: Др Милан Медаревић, редовни професор, Универзитет у Београду Шумарски факултет
 • Врста пројекта: пројекат Светске банке и Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе
 • Период реализације пројекта: новембар 2020. – мај 2023.

Time-frequency representations in function spaces (TIFREFUS)

 • Назив пројекта: Time-frequency representations in function spaces (TIFREFUS)
 • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/45
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Osterrechische Akademie der Wissenschaften, Universitat Wien, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Czech technical University in Praque, Institut de Mathematiques de Marseille
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
 • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
 • Период реализације пројекта: 2020.-2022.

Математичка анализа вишекомпонентних модела флуида и кинетичких модела

 • Назив пројекта: Математичка анализа вишекомпонентних модела флуида и кинетичких модела
 • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/169
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Techniche Universitat Wien, Mathematiques Appliquees a Paris 5
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Милана Чолић
 • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Припрема и карактеризација материјала неуређене структуре за примену у инфрацрвеној области спектра

 • Назив пројекта: Припрема и карактеризација материјала неуређене структуре за примену у инфрацрвеној области спектра
 • Ознака пројекта: 337-00-00322/2019-09/150
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Slovak University of Technology (Bratislava), Faculty of Materials Science and Technology (Trnava), Institute of Material Science, Czech Academy of Sciences, Institute of Rock structure and mechanics, Department of materials structure and properties, Institute of Sciences Chimiques de Rennes France
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Светлана Лукић Петровић
 • Врста пројекта: Мултилатералани пројекти у дунавском региону
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Time-frequency methods for operators and function spaces

 • Назив пројекта: Time-frequency methods for operators and function spaces
 • Ознака пројекта: DS-2016-0028 Број МПНТР:337-00-00136/2016-09/31
 • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Science (Pavol Jozef Safarik University in Kosice), Faculty of Mathematics and Physics (Charles University), Faculty of Mathematics (University Vienna) и Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
 • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења / Development of structural methods to the study of pharmacologically active enzymes

 • Назив пројекта: Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења / Development of structural methods to the study of pharmacologically active enzymes
 • Ознака пројекта: DS-2016-0050 Broj MPNTR: 337-00-00136/2016-09/28
 • Институције учеснице у пројекту: Institute of Molecular Biology (Slovak Academy of Sciences), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (The Czech Academy of Sciences), Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Edward Petri
 • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.