• Назив пројекта: Time-frequency methods for operators and function spaces
  • Ознака пројекта: DS-2016-0028 Број МПНТР:337-00-00136/2016-09/31
  • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Science (Pavol Jozef Safarik University in Kosice), Faculty of Mathematics and Physics (Charles University), Faculty of Mathematics (University Vienna) и Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
  • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.