Skip to main content

Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну храну

 • Назив пројекта: Пољопривредни, прехрамбени и гастрономски производи у функцији развоја туризма Војводине усмереног на аутентичну и здравствено безбедну храну
 • Ознака пројекта: 142-451-2669/2017-01
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Бојана Калењук
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта:  2017.-2018.

Time-frequency methods for operators and function spaces

 • Назив пројекта: Time-frequency methods for operators and function spaces
 • Ознака пројекта: DS-2016-0028 Број МПНТР:337-00-00136/2016-09/31
 • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Science (Pavol Jozef Safarik University in Kosice), Faculty of Mathematics and Physics (Charles University), Faculty of Mathematics (University Vienna) и Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ненад Теофанов
 • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Дигитални водич кроз туристичке атракције АП Војводине

 • Назив пројекта: Дигитални водич кроз туристичке атракције АП Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-3727/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Мирјана Микалачки
 • Врста пројекта: АПВ пројекат од посебног интереса
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Рачунарска интелигенција и релационе једначине у форензици

 • Назив пројекта: Рачунарска интелигенција и релационе једначине у форензици
 • Ознака пројекта: 142-451-3642/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Андреја Тепавчевић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Нумеричка решења система закона одржања

 • Назив пројекта: Нумеричка решења система закона одржања
 • Ознака пројекта: 142-451-3652/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Марко Недељков
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Развој нових метода дистрибуиране комуникације и обраде информација у 5G Интернету Ствари: пилот пројекат припреме EU H2020 апликација

 • Назив пројекта: Развој нових метода дистрибуиране комуникације и обраде информација у 5G Интернету Ствари: пилот пројекат припреме EU H2020 апликација
 • Ознака пројекта: 142-451-2787/2017-01
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дејан Вукобратовић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Математички алати у процесима одлучивања

 • Назив пројекта: Математички алати у процесима одлучивања
 • Ознака пројекта: 142-451-2838/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и Висока пословна школа струковних студија (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ивана Штајнер Папуга
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Потенцијал искоришћења биомасе за секвестрацију органских полутаната у земљишту/седименту

 • Назив пројекта: Потенцијал искоришћења биомасе за секвестрацију органских полутаната у земљишту/седименту
 • Ознака пројекта: 142-451-3597/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Синтеза и карактеризација нових адсорбената за уклањање арсена из воде

 • Назив пројекта: Синтеза и карактеризација нових адсорбената за уклањање арсена из воде
 • Ознака пројекта: 142-451-2826/2017
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Александра Тубић
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.

Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења / Development of structural methods to the study of pharmacologically active enzymes

 • Назив пројекта: Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења / Development of structural methods to the study of pharmacologically active enzymes
 • Ознака пројекта: DS-2016-0050 Broj MPNTR: 337-00-00136/2016-09/28
 • Институције учеснице у пројекту: Institute of Molecular Biology (Slovak Academy of Sciences), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (The Czech Academy of Sciences), Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Edward Petri
 • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
 • Период реализације пројекта: 2017.-2018.