• Назив пројекта: Нумеричка решења система закона одржања
  • Ознака пројекта: 142-451-3652/2017
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Марко Недељков
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.