• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
  • Интернет локација институције: eng.nrcki.ru
  • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици – физика плазме