• Назив пројекта: Развој метода за проучавање структуре фармаколошки активних једињења / Development of structural methods to the study of pharmacologically active enzymes
  • Ознака пројекта: DS-2016-0050 Broj MPNTR: 337-00-00136/2016-09/28
  • Институције учеснице у пројекту: Institute of Molecular Biology (Slovak Academy of Sciences), Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (The Czech Academy of Sciences), Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Edward Petri
  • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.