• Назив пројекта: Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia Serbia cross-border region (RealForAll)
  • Ознака пројекта: HR-RS151
  • Институције учеснице у пројекту: BioSensе Institute – Research Institute for Information Technologies in Biosystems, University of Osijek (HR), University of Novi Sad, Faculty of Sciences (RS), City of Osijek (HR)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Наташа Крејић
  • Врста пројекта:Interreg IPA CBC Programme Croatia – Serbia
  • Период реализације пројекта: 2017.-2020.