• Назив пројекта: Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака
  • Ознака пројекта: MNE-MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17.
  • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. Београд, Project Advisory Group d.o.o. Подгорица
  • Статус у пројекту: равноправни партнер
  • Руководилац пројекта: Др Милан Медаревић, редовни професор, Универзитет у Београду Шумарски факултет
  • Врста пројекта: пројекат Светске банке и Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе
  • Период реализације пројекта: новембар 2020. – мај 2023.