Skip to main content

Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY2.0)

 • Назив пројекта: Greening the cities 2.0 – Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia-Serbia cross-border region (GReENERGY2.0)
 • Ознака пројекта: HR-RS412
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Стеван Савић
 • Врста пројекта: IPA CBC Croatia-Serbia
 • Период реализације пројекта: фебруар-октобар 2023.
 • Интернет адреса пројекта: www.greenenergy.rs

Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)

 • Назив пројекта: Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)
 • Ознака пројекта: PN:4-062
 • Институције учеснице у пројекту: НВО Стена Stenae Демир Капија, Р. Северна Македонија; Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет, Србија; Парк природе Пива, Црна Гора; ЦСО Центар за птице, Албанија; Општина Демир Капија, Р. Северна Македонија
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта на УНС-у: Ђорђије Васиљевић (ДГТХ)
 • Врста пројекта: Фонд за Западни Балкан (WBF)
 • Период реализације пројекта: април 2022. – фебруар 2023.

Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)

 • Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
 • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Кристина Бикит
 • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
 • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
 • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
 • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com

SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)

 • Назив пројекта: SMART Tourism Skills Initiative (SMARTOUR)
 • Ознака пројекта: KA204-DE7CC81D
 • Институције учеснице у пројекту: E-CODE (Словачка), Zavod Novi turizem (Словенија), Szkola Glowna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Пољска), European Wilderness Society, Verein zum Schutz der Europaischen Wildnis (Аустрија), Универзитет у Новом Саду (Србија), Регионална развојна агенција са центром за пословну подршку за мала и предузећа средње величине (Бугарска), Универзитет „Матеј Бел“ у Банској Бистрици (Словачка)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: E-CODE (Словачка)
 • Врста пројекта: КА204 – Стратешко партнерство за образовање одраслих
 • Период реализације пројекта: 14.12.2020. – 13.03.2023.
 • Интернет адреса пројекта: smartour.e-code.sk

Математичко моделирање динамике унутар домаћина и фармаколошки аспекти инфекције SARS-CoV-2

 • Назив пројекта: Математичко моделирање динамике унутар домаћина и фармаколошки аспекти инфекције SARS-CoV-2
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Универзитет у Сегедину, Факултет за природне науке и информатику (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Дора Селеши (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Развој нових нанокомпозита на бази биоугља за санацију контаминираног седимента (NoBiNano)

 • Назив пројекта: Развој нових нанокомпозита на бази биоугља за санацију контаминираног седимента (NoBiNano)
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија) и Универзитет у Сегедину (Мађарска)
 • Руководилац пројекта: Драгана Томашевић Пилиповић
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије and Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Имиџинг путем детекције секундарних честица индукованих космичким муонима

 • Назив пројекта: Имиџинг путем детекције секундарних честица индукованих космичким муонима
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (Србија), Истраживачки центар за физику – Одсек за физику високих енергија (Мађарска)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: доц. др Кристина Бикит (Serbia), dr Gergo Hamar (Мађарска)<
 • Врста пројекта: Билатерални научни пројекат између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националне канцеларије за истраживање, развој и иновације (Мађарска)
 • Период реализације пројекта: 1.10.2021.-30.9.2023.

Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака

 • Назив пројекта: Развој Атласа медоносног биља са катастром пчелињих пашњака
 • Ознака пројекта: MNE-MIDAS2-8820-ME-CQ-CS-20-1.2.3.17.
 • Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Београду Шумарски факултет, Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за биологију и екологију, MapSoft d.o.o. Београд, Project Advisory Group d.o.o. Подгорица
 • Статус у пројекту: равноправни партнер
 • Руководилац пројекта: Др Милан Медаревић, редовни професор, Универзитет у Београду Шумарски факултет
 • Врста пројекта: пројекат Светске банке и Министарства пољопривреде и руралног развоја Црне Горе
 • Период реализације пројекта: новембар 2020. – мај 2023.

Mentor Training (MenTra)

 • Назив пројекта: Mentor Training (MenTra)
 • Ознака пројекта: 2020-1-SK01-KA201-078250
 • Институције учеснице у пројекту: UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, Словачка (Носилац); Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; Univerzita J. Selyeho, Словачка; OSTRAVSKA UNIVERZITA, Чешка; VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE, Чешка; ESZTERHAZY KAROLY EGYETEM, Мађарска
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Zdenka Gadusova (Департман за енглеске и америчке студије, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE; zgadusova@ukf.sk)
 • Менаџер пројекта: Бранка Радуловић (Департман за физику)
 • Врста пројекта: Erasmus+ Call 2020 Round 1 KA2 – Сарадња у пољу иновација и размене добре праксе, KA201 – Стратешко партнерство за школско образовање; Form ID: KA201-F1BF2DD3
 • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. септембар 2020. – 28. фебруар 2023.)
 • Интернет адреса пројекта: www.mentra.ukf.sk/rs

Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services (CYRENE)

 • Назив пројекта: Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services (CYRENE)
 • Ознака пројекта: 952690
 • Институције учеснице у пројекту: MAGGIOLI SPA (MAG), Италија; CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (CRF), Италија; FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT (VPF), Шпанија; STOCKHOLMS UNIVERSITET (SU), Шведска; TELECOMMUNICATION SYSTEMS INSTITUTE (TSI), Грчка; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; FOCAL POINT (FP), Белгија; PRIVANOVA SAS (PN), Француска; HYPERBOREA SRL (HYPER), Италија; CYBERLENS BV (CLS), Холандија; ZELUS IKE (ZELUS), Грчка; SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG (STS), Швајцарска; OTAM INTERNET OF THINGS APPLICATIONS AND MULTI LAYER DEVELOPMENT LTD (ITML), Кипар; UBITECH LIMITED (UBI), Кипар
 • Статус у пројекту: партнер
 • Носилац пројекта: MAGGIOLI SPA (MAG), Италија
 • Руководилац пројекта: Душан Јаковетић (Департман за математику и информатику)
 • Врста пројекта: Horizon 2020 (Call ID: H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2020-5)
 • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. октобар 2020. – 30. септембар 2023.)
 • Интернет адреса пројекта: www.cyrene.eu