• Назив пројекта: Certifying the Security and Resilience of Supply Chain Services (CYRENE)
  • Ознака пројекта: 952690
  • Институције учеснице у пројекту: MAGGIOLI SPA (MAG), Италија; CENTRO RICERCHE FIAT SCPA (CRF), Италија; FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT (VPF), Шпанија; STOCKHOLMS UNIVERSITET (SU), Шведска; TELECOMMUNICATION SYSTEMS INSTITUTE (TSI), Грчка; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија; FOCAL POINT (FP), Белгија; PRIVANOVA SAS (PN), Француска; HYPERBOREA SRL (HYPER), Италија; CYBERLENS BV (CLS), Холандија; ZELUS IKE (ZELUS), Грчка; SPHYNX TECHNOLOGY SOLUTIONS AG (STS), Швајцарска; OTAM INTERNET OF THINGS APPLICATIONS AND MULTI LAYER DEVELOPMENT LTD (ITML), Кипар; UBITECH LIMITED (UBI), Кипар
  • Статус у пројекту: партнер
  • Носилац пројекта: MAGGIOLI SPA (MAG), Италија
  • Руководилац пројекта: Душан Јаковетић (Департман за математику и информатику)
  • Врста пројекта: Horizon 2020 (Call ID: H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD-2020-5)
  • Период реализације пројекта: 2020.-2023. (1. октобар 2020. – 30. септембар 2023.)
  • Интернет адреса пројекта: www.cyrene.eu