• Назив пројекта: Magnetite nanoparticles: a new approach for arsenic removal for small water utilities
  • Ознака пројекта: EU4TPOC-1592995466
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Malcolm Watson (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
  • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта
  • Период реализације пројекта: 01.09.2020.-31.12.2021
  • Резиме пројекта: https://www.dropbox.com/s/j3wgn2y27c0uc9y/MagneticNanoparticlesVideo.mp4?dl=0