• Назив пројекта: Mito-Fert-Signature: a new prognostic/diagnostic tool to detect male (in) fertility using mitochondrial dynamics markers in spermatozoa
  • Ознака пројекта: 159300853
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Медицински факултет, Универзитет у Београду, Клинички центар Србије (Народни фронт, ГАК)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Силвана Андрић (Департман за биологију и екологију)
  • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта
  • Период реализације пројекта: 01.09.2020.-31.08.2021.
  • Интернет адреса пројекта: ускоро (тренутно доступно: https://www.youtube.com/watch?v=uKijzdHVcPI&feature=youtu.be)