• Назив пројекта: Nongreen revolution in industrial packaging with fungal biotechnology (FungPack)
  • Ознака пројекта: EU4TPOC-1592957126
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Маја Караман (Департман за биологију и екологију)
  • Врста пројекта: EU4Tech Доказ изводљивости концепта
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.
  • Интернет адреса пројекта: ускоро (тренутно доступно: https://drive.google.com/drive/folders/1ILew9fII2mojws7LILASoNNu4aOOAGtU)