Према одлуци Агенције за мобилност и програме ЕУ Републике Чешке одабрано је финансирање пројекта HUNTOUR – Development of education in relation to the influence of ongoing climate change to hunting tourism (Еразмус+ Kључна активност 2: Стратешка партнерства (KА203)).

Носилац пројекта је Czech University of Life sciences Prague (Faculty of Forestry and Wood Sciences), а остали партнери на пројекту су Универзитет у Новом Саду (Природно-математички факултет), University of Helsinki (Ruralia Institute) и National Agricultural Research and Innovation Centre (Мађарска). Руководилац пројекта у име Универзитета у Новом Саду је др Милосава Матејевић, а остали чланови тима су др Владимир Марковић, др Зоран Ристић, др Милутин Kовачевић, Игор Поњигер и др Биљана Басарин (Департман за географију, туризам и хотелијерство).

Главни циљ овог пројекта је да се кроз развијање транснационалног заједничког програма учења за кључне компетенције и вештине у спровођењу адекватног и одговорног ловног туризма подржи развој ловног туризма у европским земљама искључиво на одржив начин који је пресудан како за унапређење квалитета овог вида туризма, тако и за заштиту дивљачи и њених станишта.

Очекивани резултати пројекта су: објављивање научне публикације која би обухватила анализу тренутне ситуације у одабраним земљама у погледу економске, еколошке и друштвене димензије ловног туризма; отворена дигитална едукација; евалуација потенцијала земаља за развој ловног туризма; мултипликативни ефекат израчунавања економског утицаја ловног туризма на економију; студије најбоље праксе – студије случаја у вези са ловним туризмом; креирање транснационалног заједничког програма учења за кључне компетенције и вештине у спровођењу адекватног и одговорног ловног туризма.

Пројекат је почео у септембру 2020. године и трајаће 3 године.