Skip to main content

Унапређење предмета Вероватноће и статистике на основним академским студијама ИНФорматике (УВИС ИНФ)

 • Назив пројекта: Унапређење предмета Вероватноће и статистике на основним академским студијама ИНФорматике (УВИС ИНФ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)

 • Назив пројекта: Имплементација дигиталних компетенција и даље усавршавање наставника географије кроз наставну праксу (ГеоДигиПракт)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Љубица Ивановић Бибић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Проширена и виртуелна реалност у настави хемије, биохемије и заштите животне средине (ВИРТУХЕМ)

 • Назив пројекта: Проширена и виртуелна реалност у настави хемије, биохемије и заштите животне средине (ВИРТУХЕМ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Татјана Ђаковић Секулић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Виртуелни микроскоп за дигиталну хистологију и цитологију (ВИДИМ)

 • Назив пројекта: Виртуелни микроскоп за дигиталну хистологију и цитологију (ВИДИМ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јелена Марковић Филиповић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Развој практичних молекуларно-дијагностичких вештина биолога за нове изазове у будућности (далеКОВИД)

 • Назив пројекта: Развој практичних молекуларно-дијагностичких вештина биолога за нове изазове у будућности (далеКОВИД)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Жељко Поповић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Органска хемија у струци и науци (ДОХ)

 • Назив пројекта: Органска хемија у струци и науци (ДОХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Андреа Николић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)

 • Назив пројекта: Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)

 • Назив пројекта: Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Коњик
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)

 • Назив пројекта: Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасна Адамов
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)

 • Назив пројекта: Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)
 • Ознака пројекта: 111-00-00057/28/2020-06
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Силвана Андрић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.