Skip to main content

Органска хемија у струци и науци (ДОХ)

 • Назив пројекта: Органска хемија у струци и науци (ДОХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Андреа Николић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)

 • Назив пројекта: Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)

 • Назив пројекта: Иновирање аналитичких предмета на мастер студијама Математике (ИНОМАТ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Сања Коњик
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)

 • Назив пројекта: Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасна Адамов
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)

 • Назив пројекта: Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)
 • Ознака пројекта: 111-00-00057/28/2020-06
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Силвана Андрић
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.