• Назив пројекта: Проширена и виртуелна реалност у настави хемије, биохемије и заштите животне средине (ВИРТУХЕМ)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Татјана Ђаковић Секулић
  • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.