• Назив пројекта: Унапређење предмета Вероватноће и статистике на основним академским студијама ИНФорматике (УВИС ИНФ)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милош Стојаковић
  • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.