• Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
  • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.