• Назив пројекта: Срединска ДНК – биомаркер квалитета земљишта Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-2610/2021
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Михајла Ђан
  • Врста пројекта: АПВ дугорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2024.