• Назив пројекта: Увођење нових наставних садржаја у циљу подизања дијагностичких и дигиталних компетенција студената биологије и биохемије (БиоДиг)
  • Ознака пројекта: 111-00-00057/28/2020-06
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Силвана Андрић
  • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.