• Назив пројекта: Иновирање наставног процеса географије у циљу повећања дигиталних компетенција будућих наставника (DIGinGEOteach)
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Анђелија Ивков Џигурски
  • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност „Развој високог образовања“
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.