• Назив пројекта: Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment (PHOENIX)
  • Ознака пројекта: CA19123
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA19123/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 2020.-2024.
  • Интернет адреса пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA19123