Skip to main content

Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала

 • Назив пројекта: Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала
 • Ознака пројекта: ОИ172057
 • Институције учеснице у пројекту: Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Владимир Павловић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања

 • Назив пројекта: Педагошки плурализам као основа стратегије образовања
 • Ознака пројекта: ОИ179036
 • Институције учеснице у пројекту: Филозофски факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и др.
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Радован Грандић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома

 • Назив пројекта: Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома
 • Ознака пројекта: ОИ173003
 • Институције учеснице у пројекту: Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Јелена Благојевић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Нумеричка и линеарна алгебра и дискретне структуре

 • Назив пројекта: Нумеричка и линеарна алгебра и дискретне структуре
 • Ознака пројекта: ОИ174019
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Љиљана Цветковић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству

 • Назив пројекта: Алгебарске, логичке и комбинаторне методе са применама у теоријском рачунарству
 • Ознака пројекта: ОИ174018
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Економски факултет (Суботица)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Петар Марковић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели,анализа и примене

 • Назив пројекта: Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели, анализа и примене
 • Ознака пројекта: ОИ174016
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Развој метода израчунавања и процесирања информације: теорија и примене

 • Назив пројекта: Развој метода израчунавања и процесирања информације: теорија и примене
 • Ознака пројекта: ОИ174013
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и ПМФ (Ниш)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Мирослав Ћирић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска типологија

 • Назив пројекта: Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска типологија
 • Ознака пројекта: ОИ174006
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Милош Курилић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања

 • Назив пројекта: Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања
 • Ознака пројекта: ОИ174009
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Технолошки факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Ендре Пап
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.

Високоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова

 • Назив пројекта: Високоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова
 • Ознака пројекта: ОИ174005
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Теодор Атанацковић
 • Врста пројекта: Основна истраживања
 • Период реализације пројекта: 2011.-2019.