• Назив пројекта: Високоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова
  • Ознака пројекта: ОИ174005
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Теодор Атанацковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.