• Назив пројекта: Математички модели нелинеарности, неодређености и одлучивања
  • Ознака пројекта: ОИ174009
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и Технолошки факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ендре Пап
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.