• Назив пројекта: Теорија скупова, теорија модела и скуп-теоретска типологија
  • Ознака пројекта: ОИ174006
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Милош Курилић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.