• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Милица Павков Хрвојевић (ДФ)
  • Интернет локација институције: www.unitn.it/en
  • Време трајања уговора: 2011.-∞
  • Предмет уговора – сарадње: Размена студената