Политика приватностиОбрада података о личности за студентеКонтакт

Овом веб страницом управља Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: ПМФ) и одговоран је за садржаје који се на њој налазе. ПМФ поштује приватност својих корисника и због тога не обрађује никакве информације о кориснику, нити користи колачиће (енгл. cookies) путем којих би било могуће прикупити неке од података о личности посетилаца.

ПМФ користи аналитички софтвер за праћење посета сајту (време приступа, путање кретања посетилаца кроз сајт и сл.) инсталиран на сопственом, заштићеном серверу а све у циљу прикупљања података који су нам неопходни за унапређење рада интернет странице Факултета и који се употребљавају искључиво у те сврхе.

Осим тога, ПМФ прати стандардну процедуру коришћења лог фајлова, у које се уписују одређени подаци при сваком захтеву ка сајту ПМФ-а. Подаци који се логују су: IP-адреса, време приступа, захтевана страница, страница са које је захтев дошао и који интернет прегледач је коришћен. Ти лог фајлови се не користе у аналитичке сврхе, већ искључиво за потребе сигурности и функционалности сајта. Они се чувају на заштићеном локалном серверу и могу им приступити само овлашћена лица.

На својој веб страници ПМФ путем линкова нуди могућност повезивања са другим веб страницама (Facebook, YouTube и LinkedIn). Друге веб странице функционишу у складу са њиховим условима коришћења и правилима приватности, те ПМФ нема контролу над истима, не поседује њихове податке, нити може да гарантује, или да буде одговоран за било који садржај, рекламу, производе или друге материјале који су доступни на тим веб страницама.

У случају да дође до измене постојеће Политике приватности, благовремено ћемо издати уочљиво обавештење.

Ако имате било каква питања у вези са овом Политиком приватности контактирајте нас путем електронске поште: politikaprivatnosti@pmf.uns.ac.rs

Лице за заштиту података о личности: Драган Машуловић
Контакт: politikaprivatnosti@pmf.uns.ac.rs, 021/485-2858