Skip to main content

Erasmus+ chat: Како отићи на размену са Природно-математичког факултета?

Еразмус студентска мрежа из Новог Сада (ESN NS) организује Erasmus+ chat који ће се одржати на званичној ESN Facebook страници 28.04. 2021. са почетком у 15:30 часова.

Догађај је намењен студентима Природно-математичког факултета који ће имати прилику да чују искуства и практичне савета од студената са њиховог факултета који су већ учествовали у Еразмус плус програму академске мобилности и да им поставе сва питања у вези са разменом путем Google форме.

Гости Erasmus+ Chat-а су студенти Филип Галечић и Ксенија Церовић.

JCI (Junior Chamber International) – Програм TOYP – конкурс за младе

JCI (Junior Chamber International) је међународна организација младих лидера и предузетника. Има преко 200.000 активних и милионе почасних чланова који учествују у пројектима, конференцијама и семинарима. Броји више од 5.000 локалних организација у преко 100 земаља широм света.

JCI пружа могућност својим члановима за лични и професионални развој кроз тренинге, лидерске прилике, умрежавање, друштвене догађаје и рад на пројектима који доприносе побољшању локалне заједнице.

TOYP конкурс Србија амењен је промоцији младих људи. У оквиру овогодишњег TOYP конкурс у организацији JCI Новог Сада расписане су четири категорије за које кандидати могу да се пријаве. Одлуку о најбољима доноси жири у чијем саставу се налазе стручњаци из датих области. Национални пројекат завршиће се 30. априла, након чега ће свечаним уручивањем награда бити проглашен победник из сваке области. Победницима ће бити омогућен наставак аплицирања, али овог пута на међународном нивоу, где их – уколико се истакну међу најбољим кандидатима из целог света – у новембру чека наградни пут на JCI Светску конференцију у Јоханесбургу у Јужноафричкој Републици. Тамо ће имати прлику да упознају младе лидере широм света, размењују своје идеје са њима и стекну многа познанства која ће им сигурно бити значајна у будућности.

Апликације трају у периоду од 5. до 23. априла.

 

Други јавни позив за Еразмус+ одлазну мобилност студената УНС-а у 2021. години – презентација 21. априла

Универзитет у Новом Саду расписао је други Јавни позив за пријаву студената за Еразмус+ одлазну мобилност са Универзитета у Новом Саду према Еразмус+ програмским земљама.

Крајњи рок за подношење пријава је петак, 7. мај у 23:59 часова. Неблаговремене, непотпуне и недозвољене пријаве неће бити узете у разматрање.

За подршку током процеса пријављивања можете се обратити вашем департманском академском координатору, као и Канцеларији за међународну сарадњу ПМФ-а на адресу erasmus@pmf.uns.ac.rs.

Канцеларија за међународну сарадњу ПМФ-а одржаће онлајн промоцију о овом позиву коришћењем ZOOM платформе у среду, 21. априла 2021. у 13 часова.

Подаци потребни за праћење догађаја:

Meeting link: https://zoom.us/j/91017555485?pwd=eXZlTzhPdDV4dGZLOU9iYXJKTVF1Zz09
Meeting number: 910 1755 5485
Password: 1i5VhR

Универзитет у Торину – школарине за међународне студенте у 2021-2022.

Универзитет у Торину финансира 13 двогодишњих школарина да би се подржали истакнути студенти. Школарине се додељују међународним студентима који се пријављују на прву годину последипломских студија које су у понуди Универзитета у Торину у академској 2021-2022. години.

Пријаве треба предати до среде 28. априла 2021. године (11:00 пре подне по италијанском времену) путем онлајн процедуре.

Наш шеф Службе за међународну сарадњу као алумниста Хамфри програма стипендирања промовише интернационализацију у високом образовању

Алумниста Хамфри програма Гордана Влаховић наставља свој главни пројекат који је започела у оквиру своје Хамфри стипендије радећи на иницијативама за промоцију свеобухватне интернационализације у високом образовању. Гордана Влаховић била је стипендиста на Универзитету Пен Стејт у периоду 2018-2019. По повратку са Хамфри стипендије, поново је преузела улогу шефа Службе за међународну сарадњу.

Пројекат на којем тренутно ради зове се EXtremeClimTwin, у којем унапређује вештине и компетенције истраживача и администратора који истражују климатске промене и екстремне температуре. Недавно је дала интервју на српској националној телевизији, током којег је говорила о истраживачком пројекту финансираном у оквиру програма European Union Horizon 2020, затим о кључној улози административних служби високо-образовних институција у процесу интернационализације и указала је на општи недостатак стручњака у овој области.


Go Styria истраживачке стипендије на Универзитету у Грацу 2021/22.

У сарадњи са Универзитетом у Грацу, Покрајина Штајерска нуди нове Go Styria грантове за изванредне студенте из земаља Југоисточне Европе.

Go Styria је програм стипендирања за студенте мастер и докторских студија, као и постдокторске кандидате заинтересоване за краткорочни истраживачки боравак (највише 4 месеца), а који је у вези са њиховим мастер, докторским или постдокторским истраживањима.

Циљни регион укључује Албанију, Босну и Херцеговину, Бугарску, Хрватску, Кипар, Грчку, Мађарску, Косово, Молдавију, Црну Гору, Северну Македонију, Румунију, Србију, Словенију, Турску. Кандидати који буду одабрани за програм добиће прилику за истраживачки боравак на Универзитету у Грацу да би потом наставили или завршили своје студије/ истраживање на свом матичном универзитету.

КО се може пријавити?

СТУДЕНТИ МАСТЕР ИЛИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

  • тренутно уписани, као и уписани у 2021/22. на акредитованом универзитету у циљном региону
  • они који тренутно раде на својој мастер или докторској тези

ПОСТДОКТОРАНТИ:

  • чланови академског особља на акредитованом универзитету у циљном региону
  • докторат не треба да буде старији од годину дана у време пријављивања

ПРОГРАМ – Рокови за пријаву:

  • 20. април 2021. – крајњи рок за упућивање имејл захтева за приступ онлајн пријави (само је обавезно за студенте мастер или докторских студија да би започели процес пријаве)
  • 22. април 2021., до 13 часова по средњоевропском времену – крајњи рок за пријаву за све кандидате

Препоручујемо свим заинтересованим кандидатима да започну пријавни процес што је пре могуће пошто је потребно извесно време за проналажење одговарајућег супервизора на Универзитету у Грацу.

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Програм стипендија Коимбра групе за кратaк истраживачки боравак у Европи

Универзитети Коимбра групе (Coimbra Group) нуде више од 70 стипендија за младе професоре и истраживаче који су и држављани и становници латиноамеричких држава, држава Потсахарске Африке или земаља европског окружења (укључујући и Србију). Са циљем да омогући научницима да интернационализују истраживање које обављају у матичној институцији и помогне им у успостављању академских и истраживачких контаката у Европи, иницијатива ће посебно подржати краткорочне истраживачке посете једном од 19 универзитета који учествују на европском континенту.

Позив за пријаву је отворен до 16. априла 2021. у поноћ (по бриселском времену, UTC+01:00) на веб страници Коимбра групе.

НАПОМЕНА: На студенте из Србије се односи поднаслов “Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood”.

Европска агенција за запошљавање студената (ESPA) – понуда стручне праксе у области природних наука

Нашим студентима би могла бити занимљива понуда стручне праксе у области природних наука Европске агенције за запошљавање студената:

ESPA има за циљ да период преласка у страну земљу буде што лакши и без стреса, нарочито у тренутним околностима, тако да је обезбедила смештај за студенте, плаћен од стране компаније која је домаћин.

Студентима и универзитетима се не наплаћује коришћење ESPA услуга.

Студенти треба да се региструју на сајту ESPA и да се пријаве за ову невероватно прилику.

Погодности:

  • Плаћен смештај.
  • Плаћени режијски трошкови (струја, гас, вода и општинска такса) + интернет приступ.
  • Путовање до посла (смештај ће бити обезбеђен на прихватљивој удаљености од места запослења, а уколико то подразумева дуже пешачење биће обезбеђена аутобуска или возна карта).  Ово ће бити обезбеђено за студенте од стране ESPA.

Овакве погодности достижу приближну вредност од 700  до  1000 евра месечно (зависно од локације).

Осим понуђених погодности није понуђена плата, уколико није посебно наглашено, пошто студенти задржавају цео Еразмус+ грант.

За стручне праксе у трајању шест месеци и дуже, додатне погодности и трошкови ће бити плаћени.

За сва питања се обратити се на: edu@espauk.com.

Програм размене истраживача и студената у Пољској

Пољска национална агенција за академску размену објавила је конкурс за Програм личне размене студената и истраживача у оквиру билатералне сарадње.

Програм нуди стипендије за научни стаж у укупном трајању од 32 месеца за кандидате који поседују диплому високог образовања у трајању од 1 до 9 месеци и за једносеместралне студије за 10 студената на основним и мастер студијама.

Позив за пријаве отворен је до 5. маја 2021. године. Комплетна документација са 2 пријавна формулара доставља се на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком: За конкурс “Стипендије Владе Републике Пољске / NAWA”

Контакт имејл адреса у Министарству просвете, науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs