Skip to main content

KAUST плаћена пракса на истраживачком програму за гостујуће студенте

Истраживачки програм за гостујуће студенте је јединствени програм  плаћене праксе у трајању од 3 до 6 месеци која нуди студентима шансу да спроведу иновативна истраживања на King Abdullah University of Science and Technology.

Кроз ову у потпуности плаћену праксу, талентовани студенти основних или мастер студија могу да спроведу експериментална проучавања у области своје научне дисциплине. Истраживачке могућности широко обухватају научна и истраживачка поља, тако да мотивисани студенти могу да се баве својим истраживачким питањима уз менторство и подршку запослених на универзитету KAUST.

DAAD инфо сесије за студенте Универзитета у Новом Саду

DAAD Информативни центар у Београду организује Онлајн информативне сесије за студенте Универзитета у Новом Саду.

Сесије ће се одржати 13. и 20. октобра 2021. године у 12 часова са фокусом на мастер програме за све научне дисциплине, али и за мастер програм за економисте и летње курсеве немачког језика.

Пријаву за учешће је потребно попунити до 12. октобра у 17 часова.

Након истека времена за пријаву учесници ће добити линк за прикључења сесијама.

Позив на виртуелни сајам за студенте – Study in Germany

Позивамо вас на учешће на предстојећем виртуелном сајму са фокусом на одрживост и животну средину. Ово дешавање 23. септембра организује Study in Germany. На виртуелном сајаму ће учествовати многе реномиране институције високог образовања.

Мастер студије на Универзитету Брунел у Лондону

Универзитет Брунел у Лондону нуди атрактивне мастер студијске програме за школску 2021/22. годину:

Напомена: Аплицирајте што пре! Иако на линковима пише да су рокови за пријаву истекли, игноришите то и слободно пишите директно координаторима ових мастер програма:

Докторске студије на Националном хемијском институту у Љубљани

НМР центар Националног хемијског института у Љубљани, Словенија, позива заинтересоване свршене мастер студенте да се пријаве за докторске студије из области динамике нуклеинских киселина у корелацији са функцијом и улогом у болести.

Позив за пријаве: BAYHOST грантови за летње школе у ​​Баварској и Централној, Источној и Југоисточној Европи 2021. године

У 2021. години BAYHOST нуди грантове за студенте и младе истраживаче који би желели да учествују у летњој школи у Баварској, односно Централној, Источној и Југоисточној Европи (онлајн или уживо).

Студенти и истраживачи у раној фази из Централне, Источне и Југоисточне Европе или Баварске имају могућност да се пријаве за бесповратна средства за летњу школу коју спроводе баварске или источноевропске институције високог образовања (осим курсева страних језика).

Земље које испуњавају услове: Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Естонија, Мађарска, Косово, Летонија, Литванија, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Пољска, Румунија, Русија, Србија, Словенија, Словачка, Украјина.

Програм стипендија отворен је за све дисциплине и покрива трошкове курса (укључујући додатне модуле, излете итд.) За учешће на специјализованим курсевима на високошколским установама у Баварској или у Централној, Источној и Југоисточној Европи. Могућа је и субвенција за смештај (ако није укључена у цену курса).

Пријаве се могу поднети за било коју летњу школу која се одржава 2021. године (и раније оглашене). Позив је отворен за студенте и истраживаче у раној фази који се појединачно региструју за један од курсева и индивидуално плаћају.

Рок за пријаву: континуирано (док постоје средства за субвенције)

Овде можете пронаћи све документе за пријаву:

Даље информације у вези са процесом пријаве доступни су на вебсајту или на BAYHOST фејсбук профилу.

Наш шеф Службе за међународну сарадњу као алумниста Хамфри програма стипендирања промовише интернационализацију у високом образовању

Алумниста Хамфри програма Гордана Влаховић наставља свој главни пројекат који је започела у оквиру своје Хамфри стипендије радећи на иницијативама за промоцију свеобухватне интернационализације у високом образовању. Гордана Влаховић била је стипендиста на Универзитету Пен Стејт у периоду 2018-2019. По повратку са Хамфри стипендије, поново је преузела улогу шефа Службе за међународну сарадњу.

Пројекат на којем тренутно ради зове се EXtremeClimTwin, у којем унапређује вештине и компетенције истраживача и администратора који истражују климатске промене и екстремне температуре. Недавно је дала интервју на српској националној телевизији, током којег је говорила о истраживачком пројекту финансираном у оквиру програма European Union Horizon 2020, затим о кључној улози административних служби високо-образовних институција у процесу интернационализације и указала је на општи недостатак стручњака у овој области.


Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Могућност запослења за истраживаче у раној фази у оквиру мреже INFLANET

INFLANET је Мрежа иновативне обуке Марија Склодовска-Кири, која се финансира из програма Европске комисије Хоризонт 2020 и усмерена је на обуку европских стручњака за инфламације.

Мрежа ће запослити 15 истраживача у раној фази (ИРФ/студенти докторских студија) у 6 европских земаља. Истраживачима ране фазе биће понуђен интердисциплинарни образовни програм који укључује ток докторских студија уз обуку кроз истраживачки рад на индивидуалним пројектима, упућивање у истраживачке групе других мрежних партнера као и на курсеве и радионице у оквиру мреже и локално.

Сви истраживачи у раној фази ће добити посао до септембра 2021. године. Пријаве на енглеском треба да садрже пријавно писмо, CV, извод о положеним испитима, два писма препоруке, а све треба предати преко онлајн система пријаве на  ком се могу наћи даљи детаљи о пројекту.

Antibodies програм грантова за путовања

Сваког тромесечја, Antibodies.com нуди грантове за путовања у износу до 500 евра као помоћ у покривању трошкова учешћа на конференцијама. Ови грантови за путовања отворени су за студенте докторских студија, руководиоце лабораторија и пост-докторске кандидате из академских истраживачких институција широм Европе. Грант је намењен покривању трошкова регистрације, смештаја и путовања на конференције по избору.

Да бисте створили шансу да добијете грант, једноставно попуните онлајн пријаву; укључујући и резиме вашег истраживања или апстракт за конференцију.