Skip to main content

Еразмус+ конкурси за студенте КА131 – студирање и стручне праксе – промоција за студенте ПМФ-а

Отворена су 2 засебна Еразмус+ конкурса за студентску мобилност у трајању од 30. јануара до 3. марта 2023. године:

Позивамо заинтересоване студенте Природно-математичког факултета да се за консултације и помоћ око конкурисања обрате Канцеларији за међународну сарадњу путем имејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs или да дођу лично сваког радног дана од 9-10 часова (канцеларија бр. 6, приземље плаве зграде, на вратима пише International Relations Office).

Канцеларија за међународну сарадњу Природно-математичког факултета одржаће и промоцију ова 2 тренутно отворена јавна позива у уторак 14. фебруара 2023. у 11 часова у Клубу наставника на Департману за физику (2. спрат, сала десно у дну ходника).

Студенти ће имати прилику да сазнају више о начину планирања и реализације мобилности, о припреми конкурсне документације као и да чују искуства својих колега који су већ учествовали у Еразмус+ програму.

Стипендије владе Француске 2023/2024.

Сваке године око 650 студента из Србије одабере Француску за наставак студија у некој од 3500 високошколских установа у Француској.

У жељи да подстакне даљу мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији расписали су нови конкурс за доделу стипендија и то за школску 2023/2024. годину за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској (за студије на француском или енглеском језику) .

Студенти могу да конкуришу за следеће програме стипендија (све области су заступљене):

  • мастер 2
  • докторат у коменторству

Рок за пријаву на конкурс је 27. март 2023. године.

Подношење кандидатура:

Француски институт у Србији, Змај Јовина 11, Београд
vesna.adamovic@institutfrancais.rs
011/302-36-39

Услови и критеријуми:

Универзитет Тонгџи – Позив за пријаву на упис на магистарске и докторске програме у оквиру IESD 2023.

Универзитет Тонгџи објављује позив за пријављивање на магистарске и докторске програме из области Животне средине 2023.

Онлајн систем пријављивања биће отворен од 10. новембра 2022. до 15. фебруара 2023. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем: study-info.tongji.edu.cn

У међувремену нуди се низ стипендија за изузетне кандидате, а више детаља потражите на www.campuschina.org. Самофинансирајући кандидати, као и студенти на размени или званичној посети са партнерских универзитета врло су добродошли.

Више информација можете пронаћи у брошури ниже.

Контакт особа: xuejing MA, unep_tongji@tongji.edu.cn/Mxj14@tongji.edu.cn

Call for Application for Admission to Msc and PhD Programs at IESD 2023

Стипендије Немачке фондације за животну средину

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) додељује стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 – 12 месеци у организацијама у Немачкој – универзитети, институти, министарства, невладине организације. DBU Програм стипендија подржава најшири спектар струка при чему предлог пројекта мора бити у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије.

Циљна група:

  • Мастер дипломци, а да је диплома стечена у последње три године или мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија
  • Грађани Србије са сталним пребивалиштем у Србији
  • са знањем енглеског и/или немачког језика

Почетак стипендије: Први месец боравка подразумева курсеве немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији DBU фондације, а остатак у изабраној организацији.

Висина стипендије: 1350 евра + здравствено осигурање

Документа потребна за онлине пријаву на конкурс:

  • Биографија
  • Предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима)
  • Копија дипломе оверена код судског тумача на немачком или енглеском језику
  • Писмо препоруке од универзитетског професора
  • Сертификат или потврда о знању енглеског и/или немачког језика

Рок за пријаву: 05.03.2023.

Контакт особе – Координатори DBU програма стипендија за Србију:

Одржано предавање о стипендираним мастер студијама на Универзитету Јужне Флориде

У склопу пројекта „Имерзивне технологије за крос-културни туризам: САД и Србија на путу дигиталне трансформације“ финансираног од стране Амбасаде САД у Београду, професори са Универзитета Јужне Флориде, Школе за хотелијерски и туристички менаџмент посетили су Департман за географију, туризам и угоститељство. Професори Фаизан Али и Адам Кармер представили су могућности стипендирања мастер студија „MS in Hospitality Management“ и рада у водећим угоститељским предузећима на Флориди. Поред професора, своја непосредна искуства студирања на Универзитету Јужне Флориде представили су и њихови студенти. Департман за географију, туризам и угоститељство има димамичну сарадњу са Универзитетом Јужне Флориде и активно ради на развоју заједничких активности које ће поспешити размену студената и професора.

Студенти туризма и хотелијерства који су заинтересовани за ову могућност, за више информација могу да контактирају проф. Мирослава Вујичића (miroslav.vujicic@dgt.uns.ac.rs) и Канцеларију за међународну сарадњу ПМФ-а (iro@pmf.uns.ac.rs).

Доживљаји са Летње школе хемије у Грацу

Четворо наших студената учествује у Летњој школи хемије у Грацу у оквиру Ерасмус+ програма: Ања Ђурђевић са II године основних студија биохемије, Давид Недељковић са IV године истог смера, Стеван Видовић са IV године основних студија хемије и Милица Богдановић са мастер студија хемије. Та се летња школа одржава већ дуже од 10 година као резултат успешње сарадње нашег факултета и Технолошког универзитета у Грацу.

Сваки радни дан проводе на универзитету, односно на Факултету за хемију, хемијско и процесно инжењерство и биотехнологију. Раде у засебним лабораторијама и укључени су у праксе из различитих ужих области из хемије.

Милица је добила прилику да ради у групи професора Фалкара, на катедри за физичку и теоретску хемију. Бави се синтезом бакар-хидроксид наноструктурних материјала у циљу контроле морфолошких, тополошких и структурних особина металног хидроксида. Структуре се даље излажу одређеним лигандима како би изазвале раст метал-органских мрежа (MOFs) на бази бакра. Њен рад обухвата и карактеризацију синтетисаних материјала вибрационом спектроскопијом и рендгенском дифракцијом на поликристалном праху.

Ања је смештена на катедри за органску хемију, у тиму професора Брајнбауера. Пројекат којем је прикључена укључује синтезу инхибитора ензима хоризмат синтазе са потенцијалним антимикробним дејством.

Давид је у нешто познатијем окружењу, под менторством некадашњег студента ПМФ-а. Андреј је такође боравио на пракси у оквиру Летње школе хемије у Грацу, после које је одлучио да упише мастер студије у Грацу и ради код истих професора код којих је учествовао на пракси у Летњој школи. На Институту за хемију и технологију биолошких система, Давид са Андрејем ради на синтези и модификацији гликомиметика за профајлинг ензима у метаболизму угљених хидрата.

Стефан је на катедри за неорганску хемију, под менторством професора Ухлига, декана Технолошког универзитета. Он се бави ексфолијацијом наноматеријала са високим приносом, са циљем њихове примене у полупроводницима. У јулу ове године његова катедра је била домаћин међународној конференцији неорганских цикличних система, на којој је Стефан имао прилику да учествује.

Наш шеф Службе за међународну сарадњу као алумниста Хамфри програма стипендирања промовише интернационализацију у високом образовању

Алумниста Хамфри програма Гордана Влаховић наставља свој главни пројекат који је започела у оквиру своје Хамфри стипендије радећи на иницијативама за промоцију свеобухватне интернационализације у високом образовању. Гордана Влаховић била је стипендиста на Универзитету Пен Стејт у периоду 2018-2019. По повратку са Хамфри стипендије, поново је преузела улогу шефа Службе за међународну сарадњу.

Пројекат на којем тренутно ради зове се EXtremeClimTwin, у којем унапређује вештине и компетенције истраживача и администратора који истражују климатске промене и екстремне температуре. Недавно је дала интервју на српској националној телевизији, током којег је говорила о истраживачком пројекту финансираном у оквиру програма European Union Horizon 2020, затим о кључној улози административних служби високо-образовних институција у процесу интернационализације и указала је на општи недостатак стручњака у овој области.


Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Antibodies програм грантова за путовања

Сваког тромесечја, Antibodies.com нуди грантове за путовања у износу до 500 евра као помоћ у покривању трошкова учешћа на конференцијама. Ови грантови за путовања отворени су за студенте докторских студија, руководиоце лабораторија и пост-докторске кандидате из академских истраживачких институција широм Европе. Грант је намењен покривању трошкова регистрације, смештаја и путовања на конференције по избору.

Да бисте створили шансу да добијете грант, једноставно попуните онлајн пријаву; укључујући и резиме вашег истраживања или апстракт за конференцију.

Програм стипендирања Немачке федералне фондације за заштиту животне средине (DBU) за земље Средње и Источне Европе

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), са седиштем у Оснабрику, нуди програм стипендирања за 19 земаља у Средњој и Источној Европи (Бугарска, Естонија, Латвија, Литванија, Пољска, Калињинградска област, Румунија, Словачка, Чешка, Украјина, Мађарска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово, Северна Македонија и Црна Гора).

Циљ програма је да универзитетским дипломцима омогући даље професионално усавршавање у области решавања проблема заштите животне средине и очувања природе у својим матичним земљама.

Стипендија траје шест до дванаест месеци и укључује интензивни курс немачког језика који траје неколико недеља. Институције домаћини у Немачкој могу бити универзитети, истраживачки институти, министарства, компаније или удружења.

Рокови за пријаву су 05. марта и 05. септембра сваке године.

За даље информације молимо контактирајте координатора за Србију Ану Петровић у Београду.