Skip to main content

Стипендија Фондације „Доцент др Милена Далмација“

Фондација „Доцент др Милена Далмација“ додељује једну стипендију за студента II, III или IV године смера Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином или Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за период од 1.10.2022. до 30.06.2023. године.

Рок за пријаву на конкурс је 10. октобар 2022. године.

Све додатне информације можете добити електронском поштом (fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs) или телефоном (021/485-27-34).

Награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“

Фондација „Доцент др Милена Далмација“ додељује награду „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2019. – 30.09.2022. године.

Рок за пријаву на конкурс је 1. октобар 2022. године.

Све додатне информације можете добити електронском поштом (fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs) или телефоном (021/485-27-34).