Skip to main content

Међународни конкурс за студентске научне радове „Наука о Црном мору 2024.“

Национални технолошки универзитет у Одеси (Odessa National University of Technology) позива студенте високошколских установа да учествују на Међународном конкурсу студентских научних радова „Наука о Црном мору 2024.“ (International Competition of Students Scientific Works „Black Sea Science 2024“).

Конкурс покрива следеће области:

  • Наука и технологије о храни;
  • Економија и администрација;
  • Информационе технологије, аутоматизација и роботика;
  • Енергетика и енергетска ефикасност;
  • Екологија и заштита животне средине;
  • Туризам, хотелијерство и угоститељство.

Радове (на енглеском, не више од 15 страница) треба послати организаторима до 1. фебруара 2024. године.

Аутори најбољих научних радова биће позвани да учествују на завршном вебинару како би представили и дискутовали о свом раду. Учешће је бесплатно.

Детаљније информације могу се наћи на званичном сајту.

Конкурс за доделу 86 стипендија студентима УНС-а за школску 2023/2024.

На основу члана 10. Правилника о раду Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 26. септембра 2019. године (измене и допуне 15. јул 2021. године, 21. април 2022. године – аутентично тумачење и 27. октобар 2022. године) и Одлуке Савета Фонда о расподели новчаних средстава намењених за стипендије у школској 2023/2024. години од 6. октобра 2023. године, Одбор Фонда расписује и објављује:

Стипендија „Доцент Др Милена Далмација“

Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује једну стипендију за студента II, III или IV године смера Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином или Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за период од 1.10.2023. до 30.06.2024. године.

Рок за пријаву на конкурс је 10. октобар 2023. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34

Награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“

Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује награду „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2020. – 30.09.2023. године.

Рок за пријаву на конкурс је 1. октобар 2023. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34

Стипендије Задужбине Јанковић Анђелковић за 2023. годину

Задужбина Јанковић Анђелковић додељује стипендије за студенте основних студија, у циљу подршке младима током њиховог факултетског образовања.

Стипендија је неповратна, а поред успеха студената, велика пажња се обраћа и на социјални аспект сваког кандидата, као и на животне околности.

Стипендије су усмерене ка студентима основних академских студија, осим студената који се за стипендију пријаве у последњој години студија.

Конкурс је активан и трајаће током године (у зависности од броја додељених стипендија).

Задужбина Јанковић Анђелковић је непрофитна организација основана у фебруару 2016. године и до сада је стипендирала преко 100 студената из свих делова Србије. Задужбина, такође, тежи развитку и покретању заједничких идеја и кохезије међу студентима, јер верује да њихово знање и међусобна сарадња могу много допринети, како њиховом личном развитку, тако и некој новој идеји која би могла унапредити живот у нашој земљи.