Skip to main content

Конкурс за доделу студентских „MGI/Complete Genomics – Др Раде Дрманац“ стипендија за школску 2024/25.

И ове године Компанија MGI/Complete Genomics, у сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац, објављује конкурс за доделу стипендија студентима за које су , између осталих, кандидати студенти нашег факултета са академских студија Математика и информатика, Физика, Хемија, биохемија и заштита животне средине, Биологија и екологија.

Конкурс је отворен до 15. јуна 2024. године.

Постдокторска позиција из експерименталне науке о чврстим материјалима/физике/хемије у Љубљани

Фокус истраживања: Институт Јожеф Стефан у Љубљани тражи мотивисаног постдокторског истраживача да се придружи тиму у Лабораторији за електронску керамику, К5, Институт Јожеф Стефан, Словенија. Фокус ове позиције је на истраживању фероичних материјала, посебно у синтези, одређивању структуре и истраживању физичких својстава.

Лабораторијски капацитети: Изабрани кандидат ће имати приступ најсавременијим објектима у Лабораторији за науку о материјалима ULTRACOOL. Лабораторија је опремљена најсавременијим алатима и ресурсима неопходним за спровођење напредних истраживања у науци о материјалима у чврстом стању. За више информација о самим објектима посетите: ULTRACOOL Materials Science LaboratoryFacility Details.

Циљеви истраживања: Примарни циљ ове позиције је да се истражи изводљивост производње мултифероичних композита. Ово ће укључити свеобухватно истраживање метода синтезе, карактеризацију структуре и испитивање њихових физичких особина.

Могућности сарадње: Сарадња са националним и међународним истраживачким групама је интегрални аспект истраживачке културе Института. Имаћете прилику да сарађујете са стручњацима у овој области, доприносећи динамичној истраживачкој заједници.

Менторство: Руководилац је проф. др Хане Уршич, цењени истраживач у области науке о материјалима у чврстом стању.

Квалификације: Кандидати треба да имају завршен докторски програм из експерименталне науке о материјалима у чврстом стању, физике, хемије или сродне области. Развијене аналитичке вештине, искуство у изврсности истраживања и страст за научним истраживањима су од суштинског значаја.

Контакт: Уколико сте заинтересовани за ову узбудљиву прилику да радите у Институту Јожеф Стефан и допринесете револуционарним истраживањима фероичних материјала, обратите се на имејл hana.ursic@ijs.si.

Пројекат Restore4Life – Отворен позив за придружене регије

Природно-математички факултет има задовољство да као партнер у Horizon Europe пројекту Restore4Life објави да је 1. фебруара 2024. отворен позив за придружене регије којима ће се кроз Restore4Life пројекат пренети знање и пружити научна и техничка подршка у имплементацији одрживих решења за обнављање мочварних подручја на територији њихових држава.

Крајњи рок за подношење предлога пројеката је 29. мај 2024.

Контакт за питања у вези са конкурсом је проф. др Душанка Цвијановић (Департман за биологију и екологију); dusanka.cvijanovic@dbe.uns.ac.rs.

Стипендија „Доцент Др Милена Далмација“

Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује једну стипендију за студента II, III или IV године смера Основне академске студије хемије – контрола квалитета и управљање животном средином или Основне академске студије заштите животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за период од 1.10.2023. до 30.06.2024. године.

Рок за пријаву на конкурс је 10. октобар 2023. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34

Награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“

Обавештавамо Вас да Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“ додељује награду „Доцент др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2020. – 30.09.2023. године.

Рок за пријаву на конкурс је 1. октобар 2023. године.

Све додатне информације можете добити на контакт адреси: fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Телефон: 021/485-27-34

Стипендије Задужбине Јанковић Анђелковић за 2023. годину

Задужбина Јанковић Анђелковић додељује стипендије за студенте основних студија, у циљу подршке младима током њиховог факултетског образовања.

Стипендија је неповратна, а поред успеха студената, велика пажња се обраћа и на социјални аспект сваког кандидата, као и на животне околности.

Стипендије су усмерене ка студентима основних академских студија, осим студената који се за стипендију пријаве у последњој години студија.

Конкурс је активан и трајаће током године (у зависности од броја додељених стипендија).

Задужбина Јанковић Анђелковић је непрофитна организација основана у фебруару 2016. године и до сада је стипендирала преко 100 студената из свих делова Србије. Задужбина, такође, тежи развитку и покретању заједничких идеја и кохезије међу студентима, јер верује да њихово знање и међусобна сарадња могу много допринети, како њиховом личном развитку, тако и некој новој идеји која би могла унапредити живот у нашој земљи.