Компанија Deloitte је расписала оглас за пријем неколико студената друге и треће године у својству Deloitte Student Brand Ambassadora.