др Милица Павков Хрвојевић
Декан Деканатканцеларија 9 (међуспрат)
др Татјана Пивац
Продекан за наставу Деканатканцеларија 11 (међуспрат)
др Данијела Рајтер-Ћирић
Продекан за организацију и финансије Деканатканцеларија 4 (међуспрат)
др Срђан Рончевић
Продекан за науку, међународну сарадњу и развој Деканатканцеларија 6 (међуспрат)
др Лана Зорић
Продекан за докторске студије, акредитације и обезбеђење квалитета Деканатканцеларија 7 (међуспрат)