План јавних набавкиПретходна обавештењаПоступци у токуЗавршени поступци
2021.
Нема нађених чланака.
2020.
Текуће одржавање крова на централној згради ПМФ-а - замена хидроизолације

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јун 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи

Адаптација учионице 3/IV за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2020.

Документи

Реконструкција простора лабораторије за испитивање радиоактивноси и простора метеоролошког рачунарског кластера за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи

Реконструкција грејања зграде Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: септембар 2020.

Документи

Реконструкција грејања у стакленицима Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: септембар  2020.

Документи

TDCR детекциони систем, за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март  2020.

Документи

Пратећа нуклеарна енергетика - NIM bin power-supply (2 ком) спектроскопски појачивач (4 ком), мултипорт систем са уграђеним ADC-овима и софтвером за аквизицију података (2 ком), за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јул 2020.

Документи

HPGe детектор велике запремине (релативне ефикасности 100%) проширеног мерног опсега са пасивном заштитом

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април  2020.

Документи

Преносни HPGe детектор са модуларним Pb штитом и софтвером за in-sity мерење, за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2020.

Документи

Израда рампе за инвалиде испред објекта у којем су смештени Департман за географију, туризам и хотелијерство, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Деканат

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2020.

Документи

Рушење и изградња бункера за складиштење опасних хемикалија

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2020.

Документи

Грађевински и пратећи радови за одржавање објеката Факултета

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април 2020.

Документи

Услуга штампања, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2020.

Документи

Специјални лабораторијски прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар, јун, октобар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април, август, децембар 2020.

Документи

Услуге туристичке агенције при посредовању у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2020.

Документи

Рачунари и рачунарска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април 2020.

Документи

Ситна лабораторијска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2020.

Документи

Потрошни лабораторијски прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар, јун, октобар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април, август, децембар 2020.

Документи

Стаклени лабораторијски прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар, јун, октобар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април, август, децембар 2020.

Документи

Хемикалије, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2020., јун 2020. и септембар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2020., август 2020. и новембар 2020. године.

Документи

Намештај за кабинете, учионице и друге просторије, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2020.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2020.

Документи

2019.
Гориво за моторна возила

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2019.

Документи

Грађевински и пратећи радови за одржавање објекта Факултета

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јун 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: август 2019.

Документи

Услуге штампања, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2019.

Документи

Услуге посредовања у обазбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април 2019.

Документи

Уградња штедљиве LED расвете у зградама Факултета, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2019.

Документи

Ситна лабораторијска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2019.

Документи

Изградња рампе за инвалиде

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2019.

Документи

Рушење и изградња бункера за складиштење опасних хемикалија

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: август 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2019.

Документи

Реконструкција амфитеатра А5 у објекту у којем су смештени Департман за физику и Департман за математику и информатику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2019.

Документи

Рачунари и рачунарска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2019.

Документи

Намештај за кабинете, учионице и друге просторије, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2019.

Документи

Замена повезног вода за грејање у централном објекту Факултета

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2019.

Документи

Изградња подстанице за гасове са разводом до лабораторија

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2019.

Документи

Електрична енергија

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2019.

Документи

Хемикалије, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2019, јун 2019., септембар 2019. и децембар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април 2019., јул 2019., октобар 2019. и децембар 2019.

Документи

Изградња ограђеног простора за смештај резервних боца за гасове

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: фебруар 2019.

Документи

Потрошни лабораторијски материјал и прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2019.

Документи

Реконструкција грејања у стакленицима Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: септембар 2019.

Документи

Специјални лабораторијски прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2019.

Документи

Стаклени лабораторијски прибор

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2019.
 • Оквирни датум за закључење уговора: август 2019.

Документи

2018.
Материјал за одржавање хигијене

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2018.

Документи

Рачунарска опрема за потребе пројекта Real For All за потребе Департмана за математику и информатику

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: мај 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2018.

Документи

Услуге посредовања у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2018.

Документи

Услуге изнајмљивања превозног средства (са возачем), по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

Уградња штедљиве LED расвете у зградама Факултета

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2018.

Документи

Ситна лабораторијска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: новембар 2018.

Документи

Санација крова на Департману за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

Рушење и изградња бункера за складиштење опасних хемикалија

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: август 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2018.

Документи

Реконструкција грејања на Факултету

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јул 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: септембар 2018.

Документи

Реконструкција хербаријумског депоа - II фаза за потребе Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

Рачунари и рачунарска опрема, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април 2018.

Документи

Материјал за образовање и науку - потрошни лабораторијски материјал и прибор, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: јун 2018.

Документи

Изградња ограђеног простора за смештај резервних боца за гасове

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: март 2018.

Документи

Изградња рампе за инвалиде испред објекта у којем су смештени Департман за географију, туризам и хотелијерство, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и Деканат

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: април 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

Грађевински и пратећи радови за одржавање објеката Факултета

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јун 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: август 2018.

Документи

Адаптација простора за методичку учионицу Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

Хемикалије 2018, по партијама

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март, јун, септембар и децембар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: април, јул, октобар и децембар 2018.

Документи

Адаптација наставних кабинета, учионица, лабораторија и радионица за потребе Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: јануар 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: фебруар 2018.

Документи

Адаптација учионице 3/IV за потребе Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: март 2018.
 • Оквирни датум за закључење уговора: мај 2018.

Документи

2017.
Хемикалије

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: септембар 2017.
 • Оквирни датум за закључење уговора: октобар 2017.

Документи

Услуге посредовања у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: октобар 2017.
 • Оквирни датум за закључење уговора: децембар 2017.

Документи

Гориво

Подаци

 • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: 15.08.2017.
 • Оквирни датум за закључење уговора: 29.09.2017.

Документи

Нема нађених чланака.
2021.
Нема нађених чланака.
2020.
Сервисирање лабораторијске опреме произвођача THERMO SCIENTIFIC

Подаци

 • Датум објављивања: 09.12.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.12.2020.
 • Број предмета: 0601-2/34

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат јонски хроматограф IC-3000

Подаци

 • Датум објављивања: 06.11.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 17.11.2020.
 • Број предмета: 0601-2/33

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за ААС PERKIN ELMER

Подаци

 • Датум објављивања: 05.11.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 16.11.2020.
 • Број предмета: 0601-2/32

Документи

Сервис лабораторијске опреме произвођача SHIMADZU

Подаци

 • Датум објављивања: 13.10.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.10.2020.
 • Број предмета: 0601-2/30

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат TOC ELEMENTAR

Подаци

 • Датум објављивања: 20.10.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 29.10.2020.
 • Број предмета: 0601-2/31

Документи

UPS стабилизатор напона

Подаци

 • Датум објављивања: 09.09.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.09.2020.
 • Број предмета: 0601-2/40

Документи

Промотивни материјал

Подаци

 • Датум објављивања: 03.09.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 15.09.2020.
 • Број предмета: 0601-2/45

Документи

Услуга штампања, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 27.08.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 11.09.2020.
 • Број предмета: 0601-1/21

Документи

Текуће одржавање крова на централној згради ПМФ-а - замена хидроизолације

Подаци

 • Датум објављивања: 29.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 13.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/20

Документи

Инфрацрвени спектрофотометар са Furijeovom трансформацијом за средњу IR област са ART додатком

Подаци

 • Датум објављивања: 22.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 24.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/28

Документи

Клима комора

Подаци

 • Датум објављивања: 17.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 19.08.2020.
 • Број предмета 0601-1/26

Документи

Центрифуга са хлађењем

Подаци

 • Датум објављивања: 16.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 18.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/25

Документи

Ситна лабораторијска опрема 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 15.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 31.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/24

Документи

Мрежна опрема-свичеви

Подаци

 • Датум објављивања: 14.07.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/49

Документи

2020 Рачунари и рачунарска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 03.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 23.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/19

Документи

Лична заштитна средства - одећа, обућа, униформе, опрема за заштиту на раду запослених

Подаци

 • Датум објављивања: 02.07.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/42

Документи

Специјални лабораторијски прибор 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 01.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 17.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/17

Документи

Потрошни лабораторијски прибор 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 30.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 16.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/13

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат термовага SDT Q600TA INSTRUMENTS

Подаци

 • Датум објављивања: 30.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 09.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/35

Документи

Стаклени лабораторијски прибор 2

Подаци

 • Датум објављивања: 29.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 15.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/14

Документи

Фото опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 29.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 08.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/41

Документи

Осигурање студената

Подаци

 • Датум објављивања: 26.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 07.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/38

Документи

2020 Хемикалије 2

Подаци

 • Датум објављивања: 25.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 10.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/16

Документи

Грађевински и пратећи радови за одржавање објеката Факултета

Подаци

 • Датум објављивања: 23.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 17.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/15

Документи

Опрема за доградњу-проширење и обезбеђење несметаног функционисања рачунарске мреже за потребе Факултета

Подаци

 • Датум објављивања: 12.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/37

Документи

Одржавање рачунара, рачунарске опреме и рачунарске мреже ван гарантног рока

Подаци

 • Датум објављивања: 08.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 16.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/36

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат MICROWAVE дигестиона јединица MILESTONE

Подаци

 • Датум објављивања: 08.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/23

Документи

Контролни преглед и валидација - ситна лабораторијска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 05.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 16.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/21

Документи

Контролни преглед и валидација за апарате AGILENT TECHNOLOGIES

Подаци

 • Датум објављивања: 03.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 12.06.2020.
 • Број предмета: 0601-1/19

Документи

Ситна лабораторијска опрема, по партијама, за потребе Департмана за биологију и екологију

Подаци

 • Датум објављивања: 01.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 17.06.2020.
 • Број предмета: 0601-1/9

Документи

Услуге изнајмљивања превозног средства (са возачем)

Подаци

 • Датум објављивања: 28.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 10.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/29

Документи

Промотивни материјал

Подаци

 • Датум објављивања: 27.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 04.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/28

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарате BUCHI

Подаци

 • Датум објављивања: 27.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 05.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/22

Документи

Услуга туристичке агенције при посредовању у обезбеђењу авио карата, аутобуских и других карата и хотелског смештаја

Подаци

 • Датум објављивања: 25.05.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 09.06.2020.
 • Број предмета: 0601-1/10

Документи

Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 22.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 02.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/18

Документи

Услуге кетеринга

Подаци

 • Датум објављивања: 21.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 29.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/26

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарате AGILENT TECHNOLOGIES

Подаци

 • Датум објављивања: 21.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 01.06.2020.
 • Број предмета: 0601-2/20

Документи

Услуге одржавања рачунара, рачунарске опреме и рачунарске мреже ван гарантног рока

Подаци

 • Датум објављивања: 20.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 29.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/25

Документи

2020 Репрезентација

Подаци

 • Датум објављивања: 18.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 26.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/24

Документи

Расхладни уређаји и термичка опрема, без специфичног сервисера, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 14.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 25.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/16

Документи

Услуге израде дизајна и припреме за штампу

Подаци

 • Датум објављивања: 13.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 21.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/17

Документи

Сервисирање и одржавање биротехничике опреме, са тонерима

Подаци

 • Датум објављивања: 13.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/15

Документи

Услуга брзе поште на територији Србије и за иностранство, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 12.05.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.05.2020.
 • Број предмета: 0601-2/12

Документи

Услуге мобилне телефоније за потребе Природно-математичког факултета

Подаци

 • Датум објављивања: 25.03.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 02.04.2020.
 • Број предмета: 0601-2/14

Документи

Текуће поправке и одржавање електроинсталационих водова и струјних разводних ормана

Подаци

 • Датум објављивања: 19.03.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 08.04.2020.
 • Број предмета: 0601-2/13

Документи

Спирале и фолије за коричење

Подаци

 • Датум објављивања: 09.03.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.03.2020.
 • Број предмета: 0601-2/11

Документи

Потрошни лабораторијски прибор 1, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 06.03.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 04.05.2020.
 • Број предмета: 0601-1/4

Документи

Ресторанске услуге, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 05.03.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.03.2020.
 • Број предмета: 0601-2/10

Документи

Стаклени лабораторијски прибор

Подаци

 • Датум објављивања: 04.03.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 30.04.2020.
 • Број предмета: 0601-1/6

Документи

Намештај за кабинете, учионице и друге просторије

Подаци

 • Датум објављивања: 03.03.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 18.03.2020.
 • Број предмета: 0601-1/8

Документи

Специјални лабораторијски прибор 1, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 03.03.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 30.04.2020.
 • Број предмета: 0601-1/5

Документи

Технички гасови, са обезбеђивањем посуда и резервних делова за посуде, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 28.02.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 12.03.2020.
 • Број предмета: 0601-2/4

Документи

Потрошни материјал и резервни делови - иструменти, опрема, апарати и уређаји, без одређивања посебног - специфичног сервисера, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 27.02.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.03.2020.
 • Број предмета: 0601-2/8

Документи

Хемикалије 1, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 26.02.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 12.03.2020.
 • Број предмета: 0601-1/7

Документи

Сервис и одржавање особних и теретних лифтова

Подаци

 • Датум објављивања: 20.02.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 02.03.2020.
 • Број предмета: 0601-2/9

Документи

Рачунари и рачунарска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 11.02.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 26.02.2020.
 • Број предмета: 0601-1/2

Документи

Додатно здравствено осигурање запослених

Подаци

 • Датум објављивања: 05.02.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 06.03.2020.
 • Број предмета: 0601-1/3

Документи

Канцеларијски материјал, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 03.02.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.02.2020.
 • Број предмета: 0601-2/5

Документи

Обављање повремених послова (одржавање хигијене)

Подаци

 • Датум објављивања: 29.01.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 06.02.2020.
 • Број предмета: 0601-2/7

Документи

Стручна литература са услугом посредовања при набавци из иностранства

Подаци

 • Датум објављивања: 28.01.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 05.02.2020.
 • Број предмета: 0601-2/6

Документи

Материјал за посебне намене, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 10.01.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.01.2020.
 • Број предмета: 0601-2/3

Документи

Материјал за одржавање хигијене, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 03.01.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 15.01.2020.
 • Број предмета: 0601-2/2

Документи

2019.
Радиоактивни сертификовани референтни материјали

Подаци

 • Датум објављивања: 23.12.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.01.2020.
 • Број предмета: 0601-2/56

Документи

Сервисирање лабораторијске опреме произвођача Thermo Scientific

Подаци

 • Датум објављивања: 11.12.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 24.12.2019.
 • Број предмета: 0601-2/54

Документи

Софтверска лиценца - антивирус софтвер Sophos end point protection advanced - продужење важења лиценце

Подаци

 • Датум објављивања: 06.12.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.12.2019.
 • Број предмета: 0601-2/55

Документи

Рачунари и рачунарска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 27.11.2019.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 13.12.2019.
 • Број предмета: 0601-1/39

Документи

Систем за климатизацију просторија хербаријума са могућношћу хлађења на ниским температурама

Подаци

 • Датум објављивања: 22.11.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 04.12.2019.
 • Број предмета: 0601-2/53

Документи

Уређај за мерење колорних особина материјала (земљишта, седименти) за потребе Департмана за географију, туризам и хотелијерство

Подаци

 • Датум објављивања: 19.11.2019.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 19.12.2019.
 • Број предмета: 0601-1/38-8

Документи

Покретни архивски систем за хербаријум

Подаци

 • Датум објављивања: 18.11.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 27.11.2019.
 • Број предмета: 0601-2/52

Документи

Ситна лабораторијска опрема, по партијама 5

Подаци

 • Датум објављивања: 15.11.2019.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 03.12.2019.
 • Број предмета: 0601-1/37

Документи

Сервис полупроводничког планарног HPGe детектора за потребе Департмана за физику

Подаци

 • Датум објављивања: 15.11.2019.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 28.11.2019.
 • Број предмета: 060