Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-458-988                    +381-21-450-620
  biologija-info@dbe.uns.ac.rs   www.dbe.uns.ac.rs

О департману

Департман за биологију и екологију је део образовно-научне институције (ПМФ), чија је основна делатност образовање кадрова биолошког профила (истраживачки оријентисаних кадрова, као и професора за средње и основне школе) и профила екологије.

С обзиром на то да је у великом броју области научно-истраживачког рада и праксе биологија основна или комплементарна научна област, од значаја је и образовање кадрова биолошког профила са одређеним усмерењем, који ће у научноистраживачким и развојним лабораторијама појединих институција, заједно са основним профилом стручњака, чинити јединствену технолошку целину.

Рад са студентима, предавања и вежбе, изводе се у савремено опремљеним амфитеатрима, вежбаоницама и лабораторијама. Наш Департман поседује богате збирке биљног и животињског материјала које су на располагању студентима како за образовни тако и за научно-истраживачки рад. Обавезни део студија биологије и екологије обухвата и похађање теренске наставе на којој студенти сакупљају биљни и животињски материјал, уче како да га препознају и класификују током формирања сопствених збирки.

Наставно и научно особље Департмана је укључено и у научно-истраживачке пројекте међународног, националног и локалног карактера у оквиру којих се спроводе основна и примењена истраживања у свим биолошким дисциплинама.

У оквиру сарадње Универзитета у Новом Саду и Универзитета Prince of Songhkla, Hat Yai на Тајланду, утемељена је сарадња нашег Департмана и тамошњег Департмана за биологију кроз размену студената и наставног особља, као и учешћа на заједничким научноистраживачким пројектима. Департман за биологију и екологију има сличну сарадњу и са Међународним Универзитетом за Екологију Сахаров у Минску, Белорусија (International Sakharov Environmental University).

Осим наведених међународних сарадњи нашег Департмана, студентима су доступне су и студије мобилности на свим академским нивоима кроз стипендије за студирање у земљама Европске Уније, а у којима је учесник и Универзитет у Новом Саду. Посебно су интересантне стипендије програма Еразмус Мундус и JoinEUSEE. Кроз различите програме, нашим студентима је омогућен боравак и стручно усавршавање, као и добијање стипендија у већем броју Европских Универзитета, при чему имају пуну подршку Департмана. Стога, Европа никада није била ближа за младе и амбициозне природњаке.

Наши студенти окупљени су у оквиру Научно-истраживачког друштва студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“, основаног пре 30 година. Кроз рад Друштва заинтересованим студентима дата је могућност да упознају принципе и методе научно-истраживачког рада, да активно учествују у изради научних радова, да реализују идеје и презентују постигнуте резултате.

Катедре
  • Катедра за биохемију, молекуларну биологију и генетику
  • Катедра за ботанику
  • Катедра за екологију и заштиту животне средине
  • Катедра за зоологију
  • Катедра за микробиологију
  • Катедра за физиологију животиња
  • Катедра за хуману биологију и методику наставе биологије
Студије

Образовна делатност на Департману изводи се кроз све нивое високог образовања:

Основне академске студије

Интегрисане академске студије

Мастер академске студије

Докторске академске студије

Могућности после дипломе

Департман за биологију и екологију својом ширином и разноврсношћу припрема студенте за различита будућа занимања. Данас су наши студенти запослени у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, у научним и стручним институцијама, развојним и примењеним лабораторијама, у пољопривреди, ветеринарству, шумарству, медицинским установама, установама које се баве екологијом и заштитом животне средине и др., како у земљи, тако и у иностранству.

  Најновије вести