ДБЕДГТХДМИДФДХ

Департман за биологију и екологију

[videogallery view=“360-dbe“]

Департман за географију, туризам и хотелијерство

[videogallery view=“360-dgth“]

Департман за математику и информатику

[videogallery view=“360-dmi“]

Департман за физику

[videogallery view=“360-df“]

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

[videogallery view=“360-dh“]