ДБЕДГТХДМИДФДХ

Департман за биологију и екологију

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине