• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Татјана Павлица
 • Интернет локација институције: www.antropologia.ro
 • Време трајања уговора: 2021.-2026.
 • Интернет локација институције: www.abo.fi/en
 • Време трајања уговора: до 2026.
 • Институције потписнице уговора: Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering (BISEE)
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јована Кнежевић Радић
 • Интернет локација институције: https://www.cast.cn/english/channel/1804
 • Време трајања уговора: 2023.-2028.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Марко Недељков
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у математици
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
 • Време трајања уговора: 2013.-∞
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: fberg.tuke.sk
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената у области етнологије и туризма
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Време трајања уговора: до 2020.
 • Предмет уговора – сарадње: Споразум о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Ненад Теофанов
 • Интернет локација институције: lnu.se/en
 • Време трајања уговора: до 2027.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирјана Ивановић
 • Време трајања уговора: 2016.-2021.
 • Лице одговорно за сарадњу: др Јасмина Агбаба
 • Време трајања уговора: 2015.-2020.
 • Лице одговорно за сарадњу: др Сузана Јовановић Шанта
 • Време трајања уговора: до 2026.
 • Институције потписнице уговора: Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences
 • Интернет локација институције: www.chem.sk
 • Време трајања уговора: 2023.-2028.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.tlu.ee
 • Време трајања уговора: до 2020.
 • Предмет уговора – сарадње: Споразум о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства
 • Институције потписнице уговора: Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Александра Тубић
 • Интернет локација институције: english.ihb.cas.cn
 • Време трајања уговора: 2023.-2028.
 • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет (УНСПМФ) и International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University (Isei Bsu), Белорусија
 • Лице одговорно за сарадњу: др Горан Аначков
 • Датум потписивања: 2016.
 • Време трајања уговора: 2026.
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Силвана Андрић
 • Интернет локација институције: kau.org.ua
 • Време трајања уговора: до 2023.
 • Интернет локација институције: www.energia.mta.hu/en
 • Време трајања уговора: до 2026.
 • Лице одговорно за сарадњу: др Игор Стаменковић
 • Интернет локација институције: www.oberer.info
 • Време трајања уговора: 2012.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области географије, туризма и хотелијерства
 • Лице одговорно за сарадњу: др Зоран Будимац
 • Време трајања уговора: 2018.–∞
 • Предмет уговора – сарадње: чланство Лабораторије за квалитет софтвера (SQLab)
 • Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
 • Време трајања уговора: од 2015. (обнавља се на сваке три године)
 • Предмет уговора – сарадње: Мултилатерални уговор о сарадњи у свим областима
 • Лице одговорно за сарадњу: др Кристина Кошић
 • Време трајања уговора: 2015.-2020.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Лана Зорић
 • Интернет локација институције: www.temple.edu
 • Време трајања уговора: неограничено
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о заједничком менторству на докторским студијама (Cotutelle)
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.upr.si
 • Време трајања уговора: 2014.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о студентској пракси
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Милица Павков Хрвојевић
 • Интернет локација институције: www.boku.ac.at
 • Време трајања уговора: до 2019.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
 • Интернет локација институције: www.univ-tlse3.fr
 • Време трајања уговора: 2017.-2021.
 • Институције потписнице уговора: University of Federico II, Department of Chemistry
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Симин
 • Интернет локација институције: www.unina.it/en_GB/home
 • Време трајања уговора: 2023.-2026.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јасмина Агбаба
 • Интернет локација институције: www.uzhnu.edu.ua/en
 • Време трајања уговора: до 2021.
 • Лице одговорно за сарадњу: др Ђорђије Васиљевић
 • Време трајања уговора: до 2021.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Татјана Пивац и проф. др Вања Павлуковић
 • Време трајања уговора: до 2024.
 • Лице одговорно за сарадњу: професор емеритус Иштван Бикит
 • Интернет локација институције: wigner.mta.hu/en/news
 • Време трајања уговора: 2014.-2020.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
 • Време трајања уговора: 2008.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Меморандум о разумевању
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јасмина Агбаба
 • Интернет локација институције: ejf.hu
 • Време трајања уговора: до 2020.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.vgs-bled.si
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у областима туризма, хотелијерства и гастрономије
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.mtafki.hu/nyitolap_en.html
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.geoinst.ro
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
 • Интернет локација институције: www.chnu.edu.ua
 • Време трајања уговора: 2005.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у областима природних наука и заштите животне средине
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Интернет локација институције: www.ubbcluj.ro/en/facultati/geografie
 • Време трајања уговора: 2004.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије
 • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет и Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Универзитета у Београду
 • Интернет локација институције: gakfront.org
 • Време трајања уговора: 2020.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Заједнички научноистраживачки и образовни садржаји (пројекти, израда мастерских радова и докторских дисертација, организација конференција и различитих видова едукације)
 • Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
 • Време трајања уговора: 2013.-2023.
 • Предмет уговора – сарадње: Споразум о академској и истраживачкој сарадњи
 • Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-а
 • Интернет локација институције: www.unibg.it
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња
 • Институције потписнице уговора: Државни универзитет у Сао Карлосу (Бразил) и Природно-математички факултет
 • Време трајања уговора: 2022.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у доменима заштићених природних подручја, геоконзервације, екотуризма и спелеологије
 • Лице одговорно за сарадњу: др Јована Николов
 • Интернет локација институције: home.cern/about/experiments/isolde
 • Време трајања уговора: 2017.-∞
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Ружица Игић
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената екологије
 • Интернет локација институције: economice.uav.ro/en
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области туризма
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: eng.nrcki.ru
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици – физика плазме
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Тодоровић
 • Интернет локација институције: www.imi.hr
 • Време трајања уговора: 2017.-∞
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици – физика плазме
 • Лице одговорно за сарадњу: др Лазар Лазић
 • Интернет локација институције: www.unipi.gr/unipi/en/oik-home-en.html
 • Време трајања уговора: 2018.-2021.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: www2.physics.ox.ac.uk
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: www.ictp.it
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: www.inoe.ro/en
 • Интернет локација институције: hgeografie.uvt.ro
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Марко Недељков
 • Интернет локација институције: www.bme.hu
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња на пољу математике
 • Интернет локација институције: www.ttk.pte.hu/en
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије
 • Интернет локација институције: www.sci.u-szeged.hu/english
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области физичке географије и ГИС-а
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Неда Мимица Дукић
 • Интернет локација институције: www.tugraz.at/en
 • Време трајања уговора: до 2024.
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената кроз Летњу школу хемије
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици
 • Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-а
 • Интернет локација институције: www.uvvg.ro
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената на теренском раду
 • Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-a
 • Интернет локација институције: www.ua.es/en
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: www.uva.es/portal/paginas/portada
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици – физика плазме
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: www.uca.es
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња у физици
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Јована Николов
 • Интернет локација институције: web.unisa.it/en
 • Време трајања уговора: до 2024.
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Радомир Кобиларов
 • Интернет локација институције: eng.spbu.ru
 • Предмет уговора – сарадње: Научна сарадња на пољу физике материјала
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Милица Павков Хрвојевић (ДФ)
 • Интернет локација институције: www.unitn.it/en
 • Време трајања уговора: 2011.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Време трајања уговора: 2008.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Споразум о научној и наставној сарадњи
 • Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
 • Интернет локација институције: www.unife.it
 • Време трајања уговора: 2011.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Међууниверзитетски уговор о сарадњи – Споразум о научној сарадњи у оквиру које се одвија обука и менторски програм за истраживаче, као и студијски боравци на оба универзитета
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Наташа Крејић
 • Интернет локација институције: www.unifi.it/changelang-eng.html
 • Време трајања уговора: до 2023.
 • Институције потписнице уговора: Природно-математички факултет и Факултет за инжењерство заштите животне средине, Универзитет Нанкаи (The College of Environmental Sciences and Engineering, Nankai University)
 • Лице одговорно за сарадњу: Милица Павков Хрвојевић
 • Датум потписивања: 07.05.2019.
 • Време трајања уговора: 2019.-2024.
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области заштите животне средине
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о научној и наставној сарадњи из области туризма и хотелијерства
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Време трајања уговора: 2008.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области туризма
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Мирослав Весковић
 • Време трајања уговора: 2006.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Уговор о сарадњи у области туризма и хотелијерства
 • Интернет локација институције: www.bme.hu
 • Предмет уговора – сарадње: Размена студената, сарадника и наставника; Научна сарадња и размена публикација
 • Лице одговорно за сарадњу: декан ПМФ-а
 • Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
 • Време трајања уговора: 2001.-∞
 • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области туризма