• Лице одговорно за сарадњу: др Јасмина Агбаба
  • Време трајања уговора: 2015.-2020.