• Лице одговорно за сарадњу: др Кристина Кошић
  • Време трајања уговора: 2015.-2020.