• Назив пројекта: Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering
  • Ознака пројекта: Project no. 160480
  • Институције учеснице у пројекту: Facoltà di scienze informatiche, Università della Svizzera italiana (Lugano, Switzerland), Università della Svizzera italiana Lugano, University of Novi Sad (UNS) и Slovak University of Technology in Bratislava (STUBA)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Мирјана Ивановић
  • Врста пројекта: SCOPES
  • Период реализације пројекта: 2015.-2018.