• Назив пројекта: Developing Capacity for High-Productivity Large-Scale Computing
  • Ознака пројекта: IZ74Z0_160453/1
  • Институције учеснице у пројекту: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Срђан Шкрбић
  • Врста пројекта: SCOPES
  • Период реализације пројекта: 2015.-2018.