• Лице одговорно за сарадњу: ректор УНС-а и декан ПМФ-а
  • Време трајања уговора: од 2015. (обнавља се на сваке три године)
  • Предмет уговора – сарадње: Мултилатерални уговор о сарадњи у свим областима