• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.mtafki.hu/nyitolap_en.html
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије