• Лице одговорно за сарадњу: проф. др Бранислав Ђурђев
  • Интернет локација институције: www.geoinst.ro
  • Предмет уговора – сарадње: Протокол о сарадњи у области географије