• Назив пројекта: Поређење фотокаталитичке ефикасности Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 нанопрахова у разградњи биолошки активних једињења присутних у животној средини применом симулираног сунчевог зрачења
  • Ознака пројекта: 142-451-2727/2017
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Биљана Абрамовић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.