• Назив пројекта: Danube Framework for responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration (D-STIR)
  • Институције учеснице у пројекту: www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir/partners
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Валерија Гужвањ
  • Врста пројекта: INTERREG Danube Translational programme
  • Период реализације пројекта: 2017.-2019.
  • Интернет адреса пројекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir