• Назив пројекта: Danube Framework for responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration (D-STIR)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Валерија Гужвањ
  • Врста пројекта: INTERREG Danube Translational programme
  • Период реализације пројекта: 2017.-2019.