• Назив пројекта: Унапређење мониторинга суше и сувишних унутрашњих вода за подршку водопривреди и смањењу ризика везаних за екстремне временске услове / Improvement of drought and excess water monitoring for supporting water management and mitigation of risks related to extreme weather conditions (WATERatRISK)
  • Ознака пројекта: HUSRB/1602/11/0057
  • Институције учеснице у пројекту: Lower-Tisza-District Water Directorate (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság) (University of Szeged), Faculty of Sciences (University of Novi Sad), Faculty of Agriculture (University of Novi Sad), Public Water Management Company Vode Vojvodine
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Минучер Месарош
  • Врста пројекта: Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia
  • Период реализације пројекта: 2017.-2019.