• Назив пројекта: Ефекти руралног туризма у Војводини
  • Ознака пројекта: 142-451-3683/2017
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Кристина Кошић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.