• Назив пројекта: Имиџинг технике космичким мионима / Imaging techniques with cosmic-ray muons
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и MTA Wigner Research Centre for Physics (Будимпешта)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Кристина Бикит
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Мађарска
  • Период реализације пројекта: 2017.-2019.