• Назив пројекта: Physical properties of glasses designed for applications in infrared region of spectrum and memory devices
  • Ознака пројекта: No MPNTR: 337-00-00136/2016-09/43 DS-2016-0038
  • Институције учеснице у пројекту: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (Slovak University of Technology in Bratislava), Institute of Rock Structure and Mechanics (Czech Academy of Sciences), Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR (Faculty of Sciences), Faculty of Sciences (University of Novi Sad)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Светлана Лукић Петровић
  • Врста пројекта: Multilateral Scientific and Technological Cooperation among countries in the Danube Region
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.