• Назив пројекта: Прогноза квалитета ваздуха на територији АП Војводине
  • Ознака пројекта: 142-451-3608/2017
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Зорица Подрашчанин
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2017.-2018.